Jurusan Akademik

     

           STAI DDI Kab. Pangkep terdapat 2 Jurusan yang mempunyai Program Study masing Masing yaitu :

                            1.    JURUSAN TARBIYAH ( Keguruan )

 -    Program Study Pendidikan Agama Islam ( PAI )

 -    Program Study PGMI

                            2.   JURUSAN SYARI’AH ( Hukum )

 -    Program Study  Ahwal Syakhshiyah